SLUŽBY

Vrámci Incubátoru spolupracujeme s 

  • Projekty jednotlivců i týmů a projekty vytvořené vysokými školami či jinými výzkumnými organizacemi ve spolupráci s komerčními firmami
  • Start up a spin-off firmy z úspěšné evaluace a firmy se stářím do jednoho roku (před vstupem do inkubátoru)
  • Etablované firmy, které chtějí s novými firmami spolupracovat na umístění jejich služeb na trh a na jejich dalším rozvoji přímo v rámci inkubátoru

 

Inkubátor poskytuje tyto specifické služby

– Technologická a komerční evaluace projektů

– Poskytnutí startovacích kancelářských prostor a služeb ve spolupráci s partnerem společností OPIFER, v případě pozitivní evaluce

– Zajištění rizikového kapitálu

– Odborný a manažerský mentoring

– Koordinace spolupráce na umístění inovativních služeb od začínajících firem, které jsou umístěné v inkubátoru, na trh

– Koordinace spolupráce na dalším rozvoji a vývoji inovativních služeb začínajících firem, které jsou umístěné v inkubátoru

– Navázání spolupráce s partnerskými vysokými školami pro zajištění například smluvního výzkumu

– Zajištění spolupráce na vývoji s partnerskými univerzitami a firmami

– Spolupráce na vyhledávání komerčních a referenčních zakázek

– Pronájem vlastních kanceláří nebo pracovních míst

– Přístup ke specializovanému softwaru a hardwaru

– speciální výpočetní technika

– super počítač pro složité výpočty

– Zajištění ochrany duševního vlastnictví

– Právní servis při založení nové firmy

– Standardní back office služby