O NÁS

Zaměřujeme se na podporu vzniku a rozvoje start-up firem s inovativními technologiemi i metodami z oblastí IT a geofyzikálního průzkumu zdrojů ropy, zemního plynu, vody i dalších nerostných zdrojů a navazující interpretace. Zajímá nás i další rozvoj a transfer inovací z těchto oblastí. Společně s našimi partnery zajišťujeme i rizikový kapitál pro začínající firmy v inkubátoru.

Naším posláním je především podpora vzniku nových společností, které budou na trh přinášet nové inovativní služby.

Náš tým disponuje týmem odborníků na vývoj a aplikaci inovativních technologií z podporovaných oblastí.

Zajímá nás aplikace inovací z těchto oblastí

Upstream Oil & Gas:

 • inženýrská geologie
 • ložisková geologie
 • technika průzkumu včetně aplikované geofyziky a vrtání
 • gravimetrie,magnetika a seismika
 • softwarová technologie pro analýzu a interpretaci geofyzikálních a geologických dat

IT:

 • IT řešení, která využívají transferu výstupů z vědy a výzkumů do svých produktů
 • IT inovace

Zaměřujeme se na podporu a poskytování služeb těmto typům inovativních projektů a firem z výše uvedených oblastí:

 • projekty jednotlivců a týmů, projekty vytvořené vysokými školami či jinými výzkumnými organizacemi, které budu v případě úspěšné evaluace přeměněny na start-up / spin-off firmy
 • start-up a spin-off firmy, které vznikly z pozitivně evaluovaných projektů
 • firmy se stářím do jednoho roku (před vstupem do inkubátoru)
 • etablované firmy, které chtějí s novými firmami spolupracovat na umístění jejich služeb na trh a na jejich dalším rozvoji přímo v rámci inkubátoru.